Tìm kiếm hàng đầu
lionphim.com
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

DEAD MOUNT DEATH PLAY

Nội dung
Trận chiến giữa giáo sĩ mạnh nhất và pháp sư gọi hồn vô song đã chuyển sang một giai đoạn mới "Shinjuku"---. Đây là phần mở đầu của câu chuyện Dark Fantasy Story "Tái sinh" mạnh mẽ!
Đóng