Tìm kiếm hàng đầu
lionphim.com
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Dick Johnson Đã Chết

Nội dung
Khi bố của cô gần đi hết cuộc đời, nhà làm phim Kirsten Johnson dàn cảnh ông từ biệt thế gian vừa hài hước vừa sáng tạo để cả hai tập đối mặt với điều tất yếu.
Đạo diễn: Kirsten Johnson,
Đóng