Tìm kiếm hàng đầu
lionphim.com
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Kim Nha Đại Trạng Sư

Nội dung
Đẩu là trạng sư nổi tiếng ở làng Đại Lương. Mặc dù được gia đình sắp đặt, kết hôn với Mai Quần Nga, nhưng người chàng thật lòng yêu lại là con gái quan huyện - Thương Sương. Trong một lần vạ miệng, Đẩu gián tiếp khiến cha của Sương mang tội tru di, Đẩu lập tức cùng Sương lên kinh thành kháng cáo. Từ đây, cuộc đời Đẩu bước vào những ngã rẽ mới.
Đạo diễn: Quan Vĩnh Trung,
Đóng