Tìm kiếm hàng đầu
lionphim.com
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Lòng Trung Thành

Nội dung
Một trung úy trong tổ chức bảo vệ quốc tế đã trở thành người gây rối bởi người cấp dưới của mình. Điều này buộc anh ta phải chọn giữa lòng trung thành với tổ chức hay trở thành kẻ đào ngũ.
Đóng