Tìm kiếm hàng đầu
lionphim.com
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Vượt Ngục

Nội dung
Khi một mũi tiêm chết chóc được thử nghiệm có kết quả bất ngờ làm cho một tù nhân bất tử, những tù nhân hung ác khác bắt đầu bạo loạn, đánh cắp nó để chiếm lấy nhà tù và thế giới.
Đạo diễn: Berenika Maciejewicz,
Đóng